4 ф Р. Келли 8 ф Р. Батлер
5 ф К. Бузер 9 ф М. Уэбстер
21 ф Э. Дэвис 43 ф К. Хамфрис
27 ф Д. Хилл 90 ф Д. Гуден
28 ф Т. Блэк 4 ц М. Гортат
50 ц Р. Сакре 13 ц К. Серафен
з Н. Янг 42 ц Н. Илариу
2 з У. Эллингтон 45 ц Д. Блэйр
6 з Д. Кларксон 2 з Д. Уолл
9 з Р. Прайс 3 з Б. Бил
11 з У. Джонсон 17 з Г. Темпл
17 з Д. Лин 24 з А. Миллер
24 з К. Брайант

T Байрон Скотт T Рэнди Уитмэн