4 ф Р. Келли 3 ф Д. Макдермотт
5 ф К. Бузер 16 ф П. Газоль
21 ф Э. Дэвис 20 ф Т. Снелл
27 ф Д. Хилл 21 ф Д. Батлер
28 ф Т. Блэк 22 ф Т. Гибсон
50 ц Р. Сакре 41 ф К. Бэйрстоу
з Н. Янг 44 ф Н. Миротич
2 з У. Эллингтон 13 ц Ж. Ноа
6 з Д. Кларксон 48 ц Н. Мохаммед
9 з Р. Прайс з А. Брукс
11 з У. Джонсон 1 з Д. Роуз
17 з Д. Лин 12 з К. Хайнрих
24 з К. Брайант 55 з И. Мур

T Байрон Скотт T Том Тибодо