2 ф А. Астапкович 6 ф Т. Уайт
12 ф П. Коробков 15 ф С. Лешич
20 ф А. Воронцевич 17 ф А. Яковенко
42 ф К. Хайнс 24 ф А. Павлов
24 ц А. Каун 26 ф Е. Колесников
4 з М. Теодосич 11 ц Э. Киканович
7 з В. Фридзон 14 ц К. Перович
9 з А. Джексон 5 з Д. Джей
11 з М. Маркоишвили 7 з А. Комаровский
13 з С. Уимз 10 з П. Сергеев
14 з А. Зозулин 25 з Ф. Ключников
19 з И. Стребков 41 з В. Зайцев

T Стеван Караджич T Димитриос Итудис